Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα το πρόβλημα... Εννοείς ότι παρ' όλο που το Χ χειριστήριο είναι συγχρονισμένο με την κονσόλα Α, η κονσόλα Β "ακούει" κι αυτή τα σήματά του;
Ή ότι όταν προσπαθείς να...