Είμουνα ανάμεσα 1ης και 2ης αλλα ψήφισα την 1η (απλά κοριφαία).