Για να της δεις στο 3DS, πρέπει να κάνεις κλικ στο mpo, όχι στο wiggle.