Σχετικά με το νέο πρόγραμμα για τα golden Points ξέρουμε αν θα γίνει κάποια μετατροπή από Μάρτη στους υπάρχοντες χρυσούς πόντους ώστε να ταιριάζουν με το νέο σύστημα η ένα χρόνο μαζευαμε ψίχουλα?