Το PerfectHead ήταν μια επιλογή στο menu του Perfect Dark για το Ultra N64 και έδινε την δυνατότητα στον gamer να εισάγει ψηφιακές φωτογραφίες προσώπων και να τις αντικαθιστά με εκείνες των πρακτόρων...