Το έχω κάνει ήδη προ-αγωρά έλα να γίνουμε πολλοί!! Πολύ hype, έρχετε ξανά το demo σήμερα