Σύμφωνα με τη Wikipedia είχε ανακοινωθεί αλλά ακυρώθηκε.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Bomberman_video_games