Πωπω...δύσκολη επιλογή. Όλα τα GameBoy τα έχω κάψει αλλά το πρώτο ήταν η αγάπη μου. Όμως και όταν πήρα το GBC χάρηκα τόσο πολύ που έπαιζα τα παιχνίδια του GB με χρώματα! Βέβαια με το GBA SP, το...