Όσα gameboy και να βγήκαν το πρώτο για μένα ήταν το καλύτερο! Τα περισσότερα παιχνίδια εκεί τα είχα! Αλλά πάλι στο advance ήταν τα 2 metroid μου... Ακόμα και έτσι όμως το πρώτο είναι το καλύτερο...