Ανοίξε το E3 2013 Community!
http://mynintendonews.com/2013/06/07/nintendo-opens-e3-2013-miiverse-community/