Το Gameboy player δεν το είχα αλλά το Super Gameboy το είχα κάψει!!!! Όπως επίσης και το Transfer Pak του N64! Και αν θυμάμαι καλά είχε άλλες λεζάντες ανάλογα με την κασέτα που έβαζες? Επειδή για...