Όντως είναι πολύ ωραίο! Είναι δύσκολο; Γιατί μου φαίνεται λίγο δυσκολούτσικο...