Κι εγώ SP διάλεξα, με το παλιό μου GBA χαλασμένο. Κυρίως για τα GB/GBC.