Επίσης καλό είναι να ανανεωθεί το αρχικό post για να ξέρει κάποιος αν έχει ειπωθεί ήδη το group που θέλει να χώσει.