Στο Ps3 Vanquish & LBP 2 και στο Vita Uncharted, Jet Set Radio και Rayman.