Μην αλλάξετε το banner, ας βγει το παιχνίδι και μετά.