Μπήκε... Πλέον μπορούμε να έχουμε μόνο μια εικόνα στην υπογραφή. :001_tongue:
Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί -- δεδομένου ότι δεν είναι uploaded στον server του site οι εικόνες κανονικά δεν τίθεται...