Το ίδιο το Site πάντως γράφει ότι θα γίνουν προσθήκες για Switch, τώρα τι πως και πότε δεν το γνωρίζω...