Περιστασιακά γίνονται συναντήσεις για wiiU σε καφέ και internet cafe στη Θεσσαλονίκη, όπου ορισμένα παιδιά κουβαλάνε τα δικά τους wii u, άλλοι 3ds κλπ για κάψιμο και χαβαλέ... Μόνο έτσι ίσως να...