1) Ανοίγουμε το Mii Maker στο 3DS μας

2) Επιλέγουμε το "Send/Receive"

4408

3) Επιλέγουμε το "Mii Channel (Wii)"

4409