Μια ερώτηση, το Mii που στέλνουμε στο 3DS "μετακομίζει" τελείως ή "κλωνοποιείται" στο 3DS;
Αν ισχύει το πρώτο πώς το κρατάμε και στο Wii;
Επίσης τα Mii έχουν σταλεί μπορούμε να τα επεξεργαστούμε;...