Το αν θα φέρουν κάρτες εδώ (αν υπάρξουν) δεν έχει σχέση μόνο με τη Nintendo...