Είναι γραμμένο στα άστρα ότι το chat θα παραμείνει ανύπαρκτο μέχρι που δεν βρεθεί στην αρχική σελίδα η όπως το έχει το facebook.

Ότι επιπλέον λειτουργίας να προστεθούνε κανεις δεν ενδιαφέρεται....