και το adobe photoshop 1.0 για gameboy υποστηρίζει gameboy printer

Υ.Γ. Ι αμ γουαν χάντρεντ περ σεντ σούρ φορ ιτ :001_tongue: