Το διαβάζεις λάθος, νομίζω. Έχει refinements στο tutorial και στο general guidance.
Απλά εννοεί ότι η Fi θα σε ενοχλεί λιγότερο, απ' όσο καταλαβαίνω.