Τα ιδια με τον Yodas
+Starfox Adventures
+Mario Sunshine
+The tales of symphonia
+Harvest moon
+Pikmin