Εμένα ρε παιδιά , αν και έχω βάλει για χώρα μου το Ηνωμένο Βασίλειο , δεν μου δίνει τους πόντους μέσω του wii. Ούτε το καπελάκι μου εμφανίζει στο Wii Shop Channel.