Υπάρχουν χειριστήρια (ενσύρματα/ασύρματα) από 20euro,δεν είναι υποχρεωτικό το pro-pad.