το ξέρατε ότι οι υπηρεσίες που πρόσφερε το wiiconnect24 θα τι προσφερεί το riiconnet24 όπως news channel κτλ αυτό που έχετε να κάνετε ειναι να βαλετε στο wii η στο wii u σας το homebrew channel για...