Δεν κατάλαβα...Το κασετάκι με το παιχνίδι δεν είναι άσπρο και είναι χρυσό;