Δεν συλλέγω με την έννοια που αναφέρεις. Απλά έχω στην κατοχή μου παλαιότερες κονσόλες και τα παιχνίδια τους, επειδή έτυχε να τις αγοράσω στην εποχή τους, και διότι έχω την τάση να μην πετώ πράγματα...