Μερικοί το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGlVt3x-QWI