Το παιχνίδι χαντακώθηκε από τις εμμονές του Μιγιαμότο να αξιοποιήσει το Gamepad παρότι το παιχνίδι κυκλοφόρησε στο τέλος της ζωής του U.

Μακάρι να βγει με βελτιωμένο χειρισμό στο Switch