Διαθέτω τα εξής, στα κουτιά τους με βιβλιαράκια:

Super Smash Bros: Melee
Mario Kart: Double Dash
Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom


ενδιαφέρομαι για ανταλλαγή με κάτι από τα εξής:
Zelda: Twilight Princess
Pikmin 2
Animal Crossing
Phantasy Star Online
Resident Evil 4
αλλά γενικά προτείνετε ό,τι έχετε.

ενδεχόμενο πώλησης ανοιχτό. βρίσκομαι στην Αθήνα, δεν έχω πρόβλημα να στείλω εκτός Αθηνών.