Μπορείς να αλλάξεις επίπεδο δυσκολίας στη μέση του παιχνιδιού;
Σήμερα το ξεκίνησα και έλεγε στην επιλογή δυσκολίας ότι δε γίνεται αλλαγή στη μέση, μόνο νέο save.