Σε κατάσταση Καινούργιου. Ελάχιστη χρήση. Πάντα στην προστατευτική θήκη του. 1 κομμάτι.

https://www.amazon.co.uk/Nintendo-Wi.../dp/B009ACAKL8

Δεν υπάρχει συσκευασία.