Το δεύτερο Metroid ήταν και αυτό μέσα στην ατμόσφαιρα της αποξένωσης χωρίς χάρτη και την μετάλλαξη των πλασμάτων.