Σύμφωνα με το GameSpot θα έχει και content [?] από το Portable 3rd. :|